Onder deze categorie vallen alle distance education courses die aan het publiek worden aangeboden. Deze cursussen hebben niet direct een link met de overige PTC opleidingen (Bachelor en Master).

Docenteninformatie
Adolphus MichelleEducation DistancePTC C&MRamdhan Eveline

Docenteninformatie

Op de docentenpagina zijn documenten beschikbaar om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het voorbereiden, plannen en verzorgen van uw lessen. 

Moodle Support
Kohl AngelaMasarova Nela

Moodle Support

This course provides useful tutorials on Moodle (basic & advanced) for teachers. There's also a support forum for questions.