Organisatiemanagement
Ramlakhan AnvitRoseval Winston

Organisatiemanagement


 Volgens het principe “structure follows strategy” wordt de organisatie bekeken vanuit de strategische keuze en de business modellen van de onderneming. De organisatie moet de effectiviteit en efficiency van de onderneming bevorderen en een uitnodigende context zijn voor werknemers. 

 Structuren en systemen 


De hardware van een organisatie. Hoe structureren van een organisatie en het maken van werksystemen. Nieuwe inzichten en het maken van logische verbanden. 

 Strategie, businessmodellen en organiseren 


De organisatie staat in het teken van het invulling geven aan de visie en het realiseren van de strategie. Bovendien wordt er georganiseerd om business modellen effectief te laten zijn. 

 Organisatieprocessen en dynamiek 


Organisatieprocessen is de menselijke invalshoek van het functioneren van organisaties. Daarnaast zijn er altijd ontwikkelingen van buiten die zorgen voor dynamiek en een veranderbehoefte. Structuren en systemen zijn altijd tijdelijk. 

 Mens en organisatie 


Hoe functioneren mensen als individu en als groep binnen een organisatie? De relatie tussen het systeem, groepen en individuen. 

 Duurzaam veranderen en methodologie 


Organisaties veranderen voortdurend en het vraagt om proactief handelen. De methode van dynamiek geeft continuïteit in het veranderlijke van de organisatie en haar omgeving.